SYARAT & KETENTUAN

Syarat dan Peraturan Am

 1. Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini dan / atau dengan bermain di MY - Enjoy4Bet (selepas ini masing-masing secara berasingan dan bersama-sama disebut sebagai "MY - Enjoy4Bet" atau "Laman"), anda mengesahkan bahawa anda berumur 18 tahun atau lebih tua, dan anda menyatakan dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dengan dan mematuhi "Terma dan Syarat" ini. Sekiranya anda tidak mahu menerima terma dan syarat berikut, anda tidak boleh mendaftar dan membuka akaun dan anda tidak akan dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersama dengannya.
 2. Maklumat produk, pendaftaran di laman web, penggunaan perkhidmatan yang ditawarkan dan semua dan setiap pertaruhan yang diterima oleh MY - Enjoy4Bet tertakluk kepada "Terma dan Syarat" ini.
 3. MY - Enjoy4Bet berhak untuk mengubah "Terma dan Syarat" ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pindaan tersebut akan mula berkuatkuasa dan berkuatkuasa sebaik sahaja disiarkan dalam bahagian "Terma dan Syarat" laman web MY - Enjoy4Bet ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji "Terma dan Syarat" secara berkala. Penggunaan laman web anda yang berterusan setelah perubahan atau kemas kini dibuat kepada "Terma dan Syarat" akan menunjukkan penerimaan anda terhadap perubahan atau kemas kini tersebut.
 4. "Terma dan Syarat" ini mewakili perjanjian lengkap, terakhir dan eksklusif antara anda dan MY - Enjoy4Bet dan akan menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, perwakilan dan pemahaman sebelumnya antara anda dan MY - Enjoy4Bet. Anda mengesahkan bahawa, dengan setuju untuk menerima Terma dan Syarat ini, anda tidak bergantung pada perwakilan apa pun kecuali yang sama telah dinyatakan sebagai pernyataan dalam "Syarat dan Ketentuan" ini.
 5. Sekiranya terdapat percanggahan antara ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan apa pun di laman web MY - Enjoy4Bet, ketentuan Perjanjian ini akan berlaku.
 6. Kami berhak mengikut budi bicara kami sendiri untuk meminta anda memberikan bukti identiti dan usia anda sebagai prasyarat sebelum kami membenarkan anda mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti permainan MY - Enjoy4Bet.

Syarat penggunaan akaun

 1. Sekiranya terdapat perselisihan mengenai akaun Pemain, MY - Enjoy4Bet berhak untuk menangguhkan akaun Pemain sehingga penyelesaian dicapai. Sebarang pertikaian mesti diajukan secara bertulis yang menyatakan tarikh, masa dan perincian pertikaian dan dihantar melalui e-mel ke [email protected] - Enjoy4Bets.com MY - Enjoy4Bet memandang serius pertikaian pelanggan dan berusaha untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk menyiasat dan menyelesaikan semua pertikaian.
 2. MY - Enjoy4Bet berhak untuk menangguhkan, membatalkan akaun anda dengan alasan apa pun pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda. Sebarang baki dalam akaun anda pada masa pembatalan tersebut akan dikembalikan kepada anda menggunakan kaedah pembayaran seperti yang ditentukan oleh MY - Enjoy4Bet. Walau bagaimanapun, MY - Enjoy4Bet berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kemenangan dan kehilangan baki dalam akaun MY - Enjoy4Bet anda atau kemenangan atau hak lain yang mungkin anda miliki atau miliki dari akaun MY - Enjoy4Bet dan penggunaan perkhidmatan MY - Enjoy4Bet atau / dan Main.
 3. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan keselamatan nombor akaun dan kata laluan anda. Anda tidak akan membenarkan orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa batasan, mana-mana orang bawah umur, untuk menggunakan atau menggunakan semula akaun MY - Enjoy4Bet anda, mengakses dan / atau menggunakan sebarang bahan atau maklumat dari Laman Web MY - Enjoy4Bet, menerima hadiah apa pun, atau Main di MY - Enjoy4Bet. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang pembelian dan / atau kerugian yang ditanggung oleh anda sendiri atau pihak ketiga di akaun MY - Enjoy4Bet anda.

Terma & Syarat Umum Promosi

 1. Semua tawaran hanya terhad kepada satu akaun terbuka percuma bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah tangga, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.
 2. Sebarang pertaruhan yang diletakkan pada dua sisi bertentangan, pertaruhan seri dan tidak sah tidak akan diambil kira dalam pengiraan rebat kasino atau dikira sebagai keperluan penggantian.
 3. Sebarang permainan Roulette, HANYA 50% daripada jumlah pertaruhan yang menempatkan 12 nombor atau lebih dari 12 nombor, akan dikira sebagai syarat rollover.
 4. Sebarang permainan Roulette, diletakkan 18 angka atau lebih daripada 18 nombor, tidak akan dikira sebagai syarat rollover.
 5. Kami berhak untuk mengubah, mengubah atau menghentikan Promosi ini, atau aspeknya, pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
 6. Setiap pelanggan hanya dibenarkan memiliki satu akaun berdaftar di MY - Enjoy4Bet. Sekiranya terdapat pelanggan yang membuat lebih dari satu akaun, (Sebelum membuat banyak akaun, pelanggan harus menghubungi salah satu wakil sembang langsung kami dan meminta untuk membuat banyak akaun). Jika tidak, MY - Enjoy4Bet akan menganggap akaun ini sebagai akaun pertaruhan arbitraj. Dan MY - Enjoy4Bet berhak untuk menamatkan akaun, dan kredit akan dibekukan secara kekal.
 7. Atas budi bicara MY - Enjoy4Bet, anda mungkin diminta oleh MY - Enjoy4Bet untuk memberikan maklumat pengenalan. Anda wajib memberikan maklumat yang diminta setelah pemberitahuan kami. Sekiranya anda tidak memberikan maklumat yang diminta, anda bersetuju untuk melepaskan hak anda terhadap baki yang tersisa di akaun MY - Enjoy4Bet anda.
 8. Dengan menyertai Promosi, anda mengesahkan bahawa nama dan alamat yang didaftarkan di akaun anda betul dan terkini. Kegagalan memberikan maklumat ini boleh menyebabkan pembatalan dari Promosi.

Lesen

GamingCuracao

MY - Enjoy4Bet is a licensed Online Casino & Registered Brand. MY - Enjoy4Bet operates under the License issued to Antitelephone, Authorised and Regulated by the Government of Curacao. [email protected] MY - Enjoy4Bet. All rights reserved.

Duta Jenama

Heize 2021/2022

Pensijilan & Keselamatan

GODADDY PAGCOR BMM Testlabs Technical Systems Testing iTechLabs

Kaedah Pembayaran

Miipay AllPayment

Sokongan Teknikal

Enjoy4Bet | KASINO DALAM TALIAN Dipercayai DI MALAYSIA

Jenama iGaming Diperakui Menggalakkan Kemenangan Berkebarangkalian Tinggi Setiap Pusingan Perjudian. Pengawal Selia Ini Diiktiraf Merentasi Pelbagai Benua, Menyediakan Enjoy4Bet Untuk Usaha Hiburan Seluruh Dunia.

Hubungi Kita